Myynti- ja toimitusehdot

Ehtoja sovelletaan Jegmatic Oy:n, y-tunnus 2188246-0 ja Asiakkaan välisiin kauppoihin, ellei Jegmatic Oy:n ja Asiakkaan välillä ole kirjallisesti muuta sovittu. Näiden sopimusehtojen ohella sovelletaan Suomen kauppalakia.

YLEISTÄ

Nämä sopimusehdot ovat voimassa siinä muodossa, kun ne olivat tilauksen tekohetkellä Jegmatic verkkokaupan www-sivuilla luettavissa.

Pidätämme oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin sopimusehtoihin.

Jegmatic ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Jegmatic Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Jegmatic Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jegmatic on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

ASIAKAS, ASIAKASTIEDOT JA TILAAMINEN

Jegmatic myy tuotteita ja palveluita yrityksille, julkishallinnolle ja muille yhteisöille.

Verkkokaupassa tilausta tehdessään asiakkaan on ilmoitettava pyydetyssä muodossa yhteystietonsa.
Asiakastietojen keräämistä koskevat tiedot ovat Rekisteriselosteessa.

Jegmatic ei luovuta asiakastietoja eteenpäin.

Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua verkkokauppamme järjestelmään.

Muilla tavoin tilattaessa kauppasopimus on voimassa Jegmatic Oy:n vahvistettua tilauksen.

Jättäessään tilauksen tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Jegmatic Oy:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Jegmatic Oy:n sopimusehtojen kanssa.

TUOTTEET JA HINNAT

Kaikki verkkokaupan hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (alv 0%) ja ilman toimituskuluja, ellei toisin ole mainittu.

Tuotteille, joita tilattaessa ei ole varastossa, esitetty hinta on laskennallinen, viimeisimpään valmistajalta saatuun tietoon perustuva. Lopullinen hinta vahvistetaan erikseen kirjallisesti tilausvahvistuksella.

Jegmatic Oy varaa oikeuden muuttaa hintoja ilman ennakkoilmoitusta.

Tuotteen hinnan noustessa ennen toimitusta, tilatut tuotteet toimitetaan alkuperäisellä hinnalla.
Hinnan laskiessa toimitamme tuotteen automaattisesti uudella halvemmalla hinnalla.
Jos tilaukseen tehdään muutoksia, määräytyy tuotteen hinta muutoshetken hinnan mukaisesti.

Jegmatic Oy pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä.

Esitteissä, mainosmateriaaleissa, ilmoituksissa tai vastaavissa annetut tekniset tiedot ovat likimääräisiä eikä niitä tule pitää sitovina.

Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisina kuin ne ostohetkellä ovat.
Jegmatic Oy ei ole vastuussa tuotteiden tai palveluiden virheestä tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kuluista, eikä tulonmenetyksestä.

Jegmatic Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

MAKSAMINEN

Tuotteet ja niiden toimituskulut maksetaan joko tilauksen yhteydessä tilisiirtona tai laskulla toimituksen tapahduttua.

Laskulla maksaminen edellyttää Jegmatic Oy:n ennalta hyväksynnän. Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu. Viivästyskorko ja huomautusaika on mainittu laskussa.

Vastuu tuotteista siirtyy ostajalle sillä hetkellä, kun tuotteet luovutetaan Jegmatic Oy:n varastosta ostajalle tai rahdinkuljettajalle.

Omistusoikeus toimitettuihin tuotteisiin säilyy Jegmatic Oy:llä siihen saakka, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

TOIMITUS

Ilmoitetut toimitusajat ovat arvioita, jotka perustuvat maahantuojien ja valmistajien antamiin tietoihin. Jegmatic Oy pyrkii noudattamaan ilmoitettuja toimitusaikoja mahdollisimman tarkasti ja, mikäli arvioitu toimitusaika muuttuu, ilmoittamaan siitä asiakkaalle.

Jegmatic Oy ei vastaa viivästyksen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Ellei muuta ole sovittu, toimituslauseke on ”Noudettuna (Jegmatic Oy varasto) Incoterms 2010”.

Tuote katsotaan toimitetuksi, kun se on luovutettu ostajalle tai rahdinkuljettajalle.

Toimitamme varastossamme olevat, ostetut tuotteet kuljetukseen normaalisti 1-3 päivän käsittelyajalla.

Mikäli tilaus käsittää useita tuotteita, toimitamme tilauksen kuljetukseen, kun kaikki tuotteet ovat varastossamme.

Asiakkaan omasta pyynnöstä toimitus voi olla myös osatoimitus. Jälkitoimituksista veloitetaan toimitusmaksut normaalisti.

TAKUU JA VIRHEVASTUU

Takuu määräytyy tuotteen valmistajan määrittelemien takuuehtojen mukaisesti ja koskee vain Jegmatic Oy:n myymiä tuotteita.

Takuuaika vaihtelee tuotteittain kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen ja sen päättyminen lopettaa Jegmatic Oy:n vastuun.

Tuotteen fyysinen avaaminen päättää takuun ja myyjän vastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.

Takuu ei kata ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja.

Jegmatic Oy ei vastaa kolmannen osapuolen aiheuttamista kustannuksista.

Jegmatic Oy pidättää oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet. Todentaminen voi tapahtua myös valmistajan toimesta ja tiloissa.

Korjauspaikka on valmistajan määrittelemä ja yleensä valmistuspaikka. Asiakas voi toimittaa tuotteen Jegmatic Oy:n kautta korjattavaksi. Jegmatic voi myös ohjata asiakkaansa ottamaan suoraan yhteyden valmistajaan tai tämän valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jos tästä on etua asiakkaalle.

Jegmatic Oy ei vastaa myymänsä tuotteen virheestä mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Jegmatic Oy:n vastuu tuotteen virheestä rajoittuu kaupan purkamiseen ja kauppahinnan palauttamiseen.

PALAUTUKSET JA PERUUTUKSET

Tuotteet voidaan palauttaa vain Jegmatic Oy:n suostumuksella ja asiakkaan kustannuksella.

Huomautusaika on kahdeksan (8) päivää lähetteen tai laskun päiväyksestä.

Verkkokaupasta ostetuille normaaleille varastotuotteille myönnämme 14 vuorokauden rajoitetun palautusoikeuden. Palautettavien tuotteiden tulee olla avaamattomissa myyntipakkauksissa.
Kauppahinta palautetaan kuponkina, joka on voimassa verkkokaupassamme vuoden ajan.

Kaikista palautuksista on sovittava etukäteen Jegmatic Oy:n kanssa.

Palautus- tai peruutusoikeus ei koske yli 1000 euron tuotteita eikä tilauksia.

Asiakkaan toivomuksesta valmistetuille, tilatuille tai muokatuille tuotteille ei myönnetä yksipuolista peruutus- tai palautusoikeutta. Peruutuksen yhteydessä tilauksesta mahdollisesti aiheutuneet kustannukset peritään kokonaisuudessaan ostajalta.

Asiakasta varten tilatun huoltolaajennuksen tai muun erillisen palvelun kohdalla asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta tilauksen kirjauduttua Jegmatic Oy:n järjestelmään.

Ohjelmistoilla tai muilla sinetöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta, kun tuotepakkaus on avattu. Myös tietokoneiden käyttöjärjestelmän asentaminen päättää palautusoikeuden.

Palautetun tuotteen tulee olla käyttämätön ja alkuperäisessä pakkauksessaan. Mikäli palautettu myyntipakkaus tai tuote on puutteellinen, siitä peritään erillinen maksu.

Palautettavan tuotteen pakkaaminen on lähettäjän vastuulla ja se on tehtävä huolellisesti, jotta tuotteet tai myyntipakkaukset eivät vahingoitu kuljetuksessa. Jegmatic suosittelee käyttämään aina tuotteen alkuperäistä pakkausta.

Jegmatic ei ole vastuussa palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan puolelta tulleesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään asiakkaalta.

PALVELUT

Jegmatic Oy tarjoaa asiakkailleen palveluita, jotka on erikseen määritelty hinnastossa. Palvelusopimukseen sovelletaan kokonaisuudessaan Jegmatic Oy:n sopimusehtoja.

Palvelutilauksella ei ole peruutus- tai palautusoikeutta.
Aloitetusta työstä laskutetaan kaikki aiheutuneet kustannukset, jos tilaus perutaan asiakkaan toimesta sähköisen tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen. Työ pyritään keskeyttämään ilman viivytystä tilaajan tekemän ilmoituksen jälkeen.

Tilaus maksetaan Jegmatic Oy:n maksuehtojen mukaisesti.
Kaikki oikeudet asiakkaan materiaaliin pidätetään ennen kuin tilauksen hinta on maksettu kokonaisuudessaan. Mikäli asiakkaan luovuttama materiaali kuluu kolmannelle osapuolelle, koskettaa pantti- ja pidätysoikeus myös tätä materiaalia, minkä asiakas on velvollinen ilmoittamaan kolmannelle osapuolelle ennen materiaalin luovuttamista Jegmatic Oy:n haltuun.

Jegmatic Oy:llä on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa asiakkaalta kustannuksista, jotka aiheutuvat asiakkaan puolelta tulevista tilannemuutoksista tai muista seikoista.
Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi sovitun tehtäväkuvauksen puutteellisuus, sovittuun toimenpiteeseen tehdyt korjaukset ja muutokset työsuorituksen käynnistyttyä, asiakkaan aiheuttama kohtuuton viivästys ja ylimääräiset kuljetus- ja varastotyöt.
Mahdollista lisärahti- ja pakkauskustannuksista vastaa asiakas.

Jos ilmenee aihetta laskuttaa edellä mainittuja ylimääräisiä kustannuksia, Jegmatic Oy tiedottaa tästä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä.

Jegmatic Oy pidättää oikeuden virheen korjaamiseen.
Virheen luonteen ja laadun perusteella arvioitu virhe korjataan myöntämällä kohtuullinen hinnanalennus tai toimittamalla uusi tuote. Virheestä aiheutuvan korvauksen määrä on korkeintaan tilauksen hinta. Jegmatic Oy ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista tai ansionmenetyksistä, jotka ovat aiheutuneet virheestä.

Jegmatic Oy säilyttää valmista tuotetta tai tuotteen osia tavanomaista huolellisuutta noudattaen sovitun ajan. Jegmatic Oy:llä on oikeus periä asiakkaalta korvaus säilyttämisen aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista. Tuotetta säilytetään korkeintaan kolmen(3) kuukauden ajan, minkä jälkeen tuote siirtyy Jegmatic Oy:n omistukseen. Jegmatic Oy pidättää oikeuden myydä noutamatta jääneen tuotteen parhaaksi katsomallaan tavalla. Jos tuotteella ei ole jälleenmyyntiarvoa tai myynnistä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia, Jegmatic Oy pidättää oikeuden hävittää tuotteen kierrättämällä. Kaikki valmistus-, säilytys-, myynti- ja/tai kierrätyskustannukset laskutetaan suoraan asiakkaalta.

HUOLTO

Huoltopaikka on valmistajan määrittelemä ja yleensä valmistuspaikka.
Asiakas voi toimittaa tuotteen Jegmatic Oy:n kautta huoltoon.
Jegmatic voi myös ohjata asiakkaansa ottamaan suoraan yhteyden valmistajaan tai tämän valtuuttamaan huoltoliikkeeseen, jos tästä on etua asiakkaalle.

Ulkomaille valmistajan huoltoon toimitettavien laitteiden huoltoprosessi kestää valmistajasta riippuen normaalisti 21-30 arkipäivää.

Digitaaliselle medialle tallennettu data ja ohjelmistot ovat Asiakkaan vastuulla. Asiakas on vastuussa varmuuskopioiden ylläpitämisestä.
Tiedostojen pelastaminen tuotteen vioittumisen jälkeen on maksullinen lisäpalvelu.

Huoltomme säilyttää tuotteita kolme (3) kuukautta asiakkaalle huollon tai työn valmistumisesta toimitetun ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tuote kierrätetään.

ERIMIELISYYDET

Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisillä neuvotteluilla. Jos neuvotteluissa ei päästä sovintoon ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.