Environmental Monitoring - Ympäristöolosuhteiden valvonta

Seuraa ja vastaanota hälytyksiä kriittisistä muutoksista laitetilojen olosuhteissa ja tee tarvittaessa toimenpiteitä etäyhteydellä.
Lämpötila – Havaitse kriittiset muutokset ajoissa.
Ilmankosteus – Määritä tunnistinkohtaisesti sallitut rajat ja huomaa muutokset heti.
Vesivuoto – Havaitse vuotava sprinkleri tai tulva ajoissa.
Yleinen turvallisuus – Valvo liikkumisia, ovien lukittumista, tärinää, savua.
Sähkövirta – Tarkkaile häiriöitä ja tarvittaessa ohjaa etätoimintona (reboot, on/off).